Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej. Przedmiot działalności, cele oraz kompetencje Urzędu zostały określone w ustawie z dnia 28...

Dane teleadresowe

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

tel.: 22 2079510

fax: 22 2079590


Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

woj.: mazowieckie

Godziny pracy: pn - pt: 8 - 16

Opis działalnościUrząd Kontroli Skarbowej w Warszawie jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej. Przedmiot działalności, cele oraz kompetencje Urzędu zostały określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 ze zmianami) zwaną w dalszej części ustawą.
Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.
Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Branże

Podobne firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2017 Info House Sp. z o.o.