Gimnazja Oświęcim (4)

Gimnazjum jest kolejnym, obowiązkowym etapem w życiu edukacyjnym dziecka. Wybór odpowiedniej szkoły jest niezwykle ważny - liczy się atmosfera, poziom nauczania, doświadczona kadra pedagogiczna. W tym katalogu znajdziesz adresy gimnazjów, dowiesz się czy klasy są profilowane, integracyjne czy językowe. Po zakończeniu gimnazjum uczeń otrzymuje wykształcenie podstawowe, a po zdaniu ogólnopolskiego egzaminu może się wybrać do kolejnej szkoły.

Gimnazjum im. Tadeusza Makowskiego

tel. 33 8422484

Zwycięstwa 75, Oświęcim

woj. małopolskie

Gimnazjum nr 2

tel. 33 8422386

Olszewskiego 2A, Oświęcim

woj. małopolskie

Miejskie Gimnazjum nr 3 imKlementyny Tańskiej-Hoffmanowej

tel. 33 8423122

Krasickiego 16, Oświęcim

woj. małopolskie

Miejskie Gimnazjum nr 4

tel. 33 8432563

Wyzwolenia 3, Oświęcim

woj. małopolskie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005-2018 Info House Sp. z o.o.